Oferta

Oferta zespołu DC-Film dotyczy spedycji lotniczej, morskiej i drogowej sprzętu niezbędnego przy realizacji produkcji filmowych. Dzięki sieci własnych agencji celnych możemy dokonywać odpraw w urzędach celnych w Warszawie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Gdyni.

Możliwe są również odprawy celne w portach zagranicznych jak Hamburg, Frankfurt, Paryż, Bremerhaven, Triest, Koper czy Antwerpia.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwalają oferować usługi obejmujące:

• doradztwo w zakresie przygotowania procesu produkcyjnego
• doradztwo w zakresie organizacji logistyki transportu
• analizy prawne obowiązujących przepisów celnych
• organizację spedycji w imporcie i eksporcie
• organizację ubezpieczeń ładunków
• pakowanie
• składowanie i dystrybucja towarów w czasie procesu produkcyjnego
• odprawy celne w kraju i Unii Europejskiej
• wystawianie dokumentów celnych
• organizacja odpraw czasowych
• udzielanie gwarancji za opłaty celne
• pozwolenia na transport materiałów pirotechnicznych i sprzętu militarnego
• tranzyty przesyłek wewnątrz Unii Europejskiej
• odprawa rzeczy osobistych

Nasze usługi zawsze są dostosowane do  oczekiwań i potrzeb klienta.

 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
  logo PKF
 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
  logo PKF
 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
  logo PKF
 • Lot
  logo Emirates
  logo iata
  logo_aeo
  logo PKF