Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide1 Slide2 Slide3 Slide4 Slide1 Slide2 Slide3 Slide4

Produkcja filmu to wyzwanie organizacyjne obejmujące wiele dziedzin. Dla jej sprawnego przebiegu niezbędne jest zaangażowanie dziesiątek osób i firm. W końcowej fazie wiele pojedynczych działań musi złożyć się na sprawnie działający mechanizm, w którym każda zaangażowana osoba zna swoje miejsce, zadania i obowiązki.

Niezmiernie ważną funkcję przy produkcji filmowej pełni organizacja transportu w kraju i za granicą. Odpowiednie przygotowanie procesu spedycyjnego, analiza przepisów, właściwe opracowanie dokumentacji celnej i przewozowej przekłada się na sprawne przemieszczanie koniecznego do pracy ekipy sprzętu filmowego.

Pamiętamy, że najważniejsza jest sztuka i emocje, jakie przyniesie widzom tworzona produkcja, dlatego komfort pracy twórców i aktorów jest dla nas najważniejszy.

Mając na uwadze wysoki poziom wymagań stawianych przez branżę filmową, Dor-Cel Sp. z o.o. powołał zespół specjalistów spedytorów do obsługi produkcji filmowych, pod nazwą DC-Film.